Birgitta Glenmark – målningar

Utställningen pågår till den 7 november. Birgittas måleri kännetecknas av en materiell nyfikenhet och skapas i blandteknik som spänner från explosiva kolliderande färgfält till milda monokroma kompositioner, med en ständig kontakt mellan dessa båda tonlägen. Uppmärksamheten är riktad mot nyanser, skiftningar och strukturer i omgivningen. Intrycken transformeras sedan ofta till geometriska former på stora dukar och med verktyg som exempelvis roller och gummispatlar.