MATS PEHRSON

Past and Present
1/9 – 21/9
Vernissage torsdag 1 september kl. 17-20

Collage_Fotor

Galleri Jan Wallmark presenterar nya verk av konstnären Mats Pehrson. Han är född i Sverige men bor och verkar sedan många år i New York.

Den övergripande titeln på Mats Pehrsons nya serie är ”Past and Present”.  Hans blandteknik med måleri och fotokollage – som han vid flertalet tillfällen tidigare visat på galleriet –  finns kvar även här, men måleriet tar ofta överhanden. Det är både figurativt och abstrakt måleri i en mättad och rik färgskala. Olja, akryl, kolkrita, cement och shellack ger tavlorna ytterligare dimensioner.

”En resa mellan sekler och kontinenter.

Från skyskrapor till antika tempel.

Från Afrodites viskningar till nutida kakofoni.”

Mats Pehrson, född 1958, bosatt och verksam i New York.

Representerad av Newel Galleries i New York. Han deltog senast i utställningen ”Reflections” på Gallery G52 i New York, april 2016.

GALLERI JAN WALLMARK

RÅDMANSGATAN 7
114 25 STOCKHOLM
Tel: 070 7141810

info@janwallmark.se

Öppettider: tis-tor 12.30-17.30 fre-lör 12-16