Utställningen pågår mellan den 17 februari t o m den 7 mars.