Utställningen Perspektiv av Per Lindqvist pågår mellan den 26 oktober t o m den 17 november.