Björn Bernströms måleri rör sig ofta kring det nordiska landskapet och den amerikanska storstaden. Det nordiska landskapet målar han för kärleken till det, men adderar gärna figurer eller element för att ge ett suggestiv anslag. Som betraktare ser man landskap med oväntade figurer. Alternativt läser man bilderna tvärtom och ser figurer placerade i oväntade landskap. Björns kärlek till den amerikanska kulturen och hans popularitet som workshopinstruktör har resulterat i många resor till USA senaste åren. Stadsscener från Chicago eller hamnområden i Seattle och kanadensiska Vancouver återges gärna i en apokalyptisk anda. En kontrast mellan det nordiska landskapet och det urbana Amerika som ger en välbehövlig udd och bredd åt Björns konstnärsskap.

Utställningen pågår mellan 7 och 25 april.

Många av verken som ställs ut hittar du under Konstnärer på denna hemsida.