Utställningen pågår till den 28 november.

Att 2000 år gamla porträtt kan väcka så många fantasier och relatera till människor som lever idag är intressant. Lars utgår från datautskrifter av målningar och fotografier och blandar olika gummikorn så att färgen kommer så nära som möjligt. Resultatet liknar pointillistiska tavlor men genom sin 3-dimensionella form blir verken måleri och skulpturer på samma gång.
Lars visade några Fayyum-skulpturer på vårsalongen 2017 och blev mycket uppmärksammad.