Per Lindqvist

Separata utställningar i urval

2016 Going home | Galleri Jan Wallmark | Stockholm
2013 Rum för resande | Galleri Ingela S | Stockholm
2012 Målningar | Galleri Sjöhästen | Lidingö
2009 Passing by | Galleri Jan Wallmark | Stockholm
2007 No Mans Land | Galleri Ingela S | Stockholm
2006 Arvegods | Galleri Ingela S | Stockholm
2004 Epigonien | Galleri Lorentzon | Stockholm
2002 Nya målningar | Galleri Lorentzon | Stockholm
2000 Stockholm med omnejd | Volvo Showroom | Sthlm

Utbildning

Konstfack i Stockholm 1983-85 Gerlesborgskolan i Stockholm och Bohuslän 1980-83

Representerad

Statens Konstråd | Stockholms Stadsmuseum | Postmuseum | Jämtlands Läns museum
Karolinska Universitetssjukhuset | Sabbatsbergs sjukhus | Lidingö Kommun | Sollentuna Kommun

Per Lindqvist

Född 1957 bor och verkar på Lidingö.